up!

Napisz do nas

Jeśli posiadacie informacje o członkach Waszych rodzin, którzy przeszli koszmar Auschwitz, prosimy o kontakt z nami w celu przekazaniu informacji. Winniśmy złożyć wszystkim ofiarom nazistowskiego systemu zagłady hołd pamięci.


Informujemy, że Państwa dane są zbierane wyłącznie w celach mających za zadanie ustalonie faktów historycznych nizbędnych do prowadzenia projektu i są agregowane zgodnie z art. 3a ust. 1 pkt 1 UODO (zwalniam autora z obowiązku zabezpieczniena moich danych osobowych zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)), który stanowi, że do osoby nie prowadzącej działalności gosporarczej ustawy nie stosuje się do osóby fizycznych, które przetwarza dane wyłącznie w celach osobistych, oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.).