up!
 
 
 
 

Barłys Stanisław

Urodz. 1892 r., przedsiębiorca samochodowy, Nr. Ref. 29537, aresztowany za udział w Ż.W.Ż. i kolportaż konspiracyjnej prasy "Polska żyje", storturowany przez tut. NS gestapo przy przesłuchaniu, Wywieziony w kwietniu 1942 r. do Oświęcimia, zginął zagazowany i spalony w obozowym krematorium we wrześniu 1942 r.

W spisach więźniów muzeum w KLAuschwitz występuje pod nazwiskiem "Bartys".

Bartys, Stanisław (numer więźniarski: 29537)
urodzony: 1892-02-04,
miejsce urodzenia: Uszew,
zawód: przedsiębiorca samoch.

Losy:

1. 1942-04-13, Auschwitz, przybycie do obozu
2. zginął 5.9.1942 r. w KL Auschwitz,

Podstawa informacji:
1. krakowska księga pamięci
2. Fotografia
3. Sterbebücher