up!
 
 
 
 

Bazylewicz Eugeniusz

ur. 1.X.1923 r., uczeń 3 kl. Gimnazjum I im. J.Długosza w Nowym Sączu.
Aresztowany 30.IV.1940 r. gdzie przebywał w więzieniu nowosądeckim do 10.V.1940 r. wywieziony do Tarnowa, gdzie przebywał do 14.VI.1940 r.
W tym dniu został wywieziony do Oświęcimia (pierwszym transportem). Zginął w marcu 1941 r.

harcerz