up!
 
 
 
 

Brudziana Józef

ur. 1.X.1922 r., uczeń 4 kl. Gimnazjum II im. Bol. Chrobrego w Nowym Sączu, Nr. Gef. 479, aresztowany 30.IV.1940 r., gdzie przebywał w więzieniu nowosądeckim do 10.V.1940 r.
10.V.1940 r. wywieziony do Tarnowa, gdzie przebywał do 14.VI.1940 r. W tym dniu został wywieziony do Oświęcimia (pierwszym transportem). Zginął 26.IV.1941 r.

Rysopis:
brunet, wysoki, b. przystojny, jego hobby - muzyka, sportowiec, harcerz, pionierki lubił