up!
 
 
 
 

Chuchla Józef

ur. w r. 1922, uczeń 4 kl. Gimnazjum I, im. J. Długosza w Nowym Sączu, aresztowany 30. IV.1940 r.
W więzieniu w Nowym Sączu przebywał do 10.V.1940 r.
10.V.1940 r. wywieziony do Tarnowa, skąd 14.Vi.1940 r. (pierwszym transportem) wywieziony do Oświęcimia. Zginął w marcu 1941 r.

Rysopis
szczupły, ... wysoki, blondyn ciemny