up!
 
 
 
 

Flakowicz Karol

uczeń gimnazjum handlowego w Nowym Sączu, aresztowany przez gestapo w kwietniu 1940 r. W więzieniu w Nowym Sączu przebywał do 10.V.1940 r. poczem wywieziony do Tarnowa. Przeżywszy więzienie w Nowym Sączu i Tarnowie już 14.VI.1940 r. znalazł się w Oświęcimiu (pierwszym transportem). Zginął w Oświęcimiu w 1941 r.
(Wywiezniony z N.S. 1 Transportem)