up!
 
 
 
 

Gagatek Eugeniusz

ur. 28.X.1918 r., absolwent gimnazjum II-p im. Bol. Chrobrego w Nowym Sączu, aresztowany 30.IV.1940 r. Uwięziony w Nowym Sączu przebywał do 10.V.1940 r. i w tym dniu wywieziony do Tarnowa. Z Tarnowa 14.VI.1940 r. (późniejszym transportem) wywieziony do Oświęcimia. Zginął 30.I.1940 r.

Rejestr Muzeum KLAuschwitz

Gagatek, Eugeniusz
(numer więźniarski: 196)

Losy:
1. 1940-06-14, Auschwitz, przybycie do obozu

Podstawa informacji:
1. krakowska księga pamięci