up!
 
 
 
 

Gehler Stefania

lat 36, technik dentystyczny, Nr. Gef. 6888, aresztowana 17.IV.1941 r. gdzie do maja 1941 r. przebywała w więzieniu w Nowym Sączu. W maju 1941 r. wywieziona do Tarnowa, skąd 27.IV1942 r. znalazła się w Oświęcimiu. Dnia 24. XII.1942 r. (wigilia Bożego Narodzenia) zmarła z głodu i wycieńczenia i gruźlicy

Rysopis
... pogodna niska śniada cera okrągła buzia uczynna, ... Czcicielka wielka Św. Antoniego