up!
 
 
 
 

Gehler Zygmunt

(Żyd wykra...) lat 42, technik dentystyczny, Nr. Gef. 16996, aresztowany w kwietniu 1941 r. (ma tydzień przed świętami wielkanocnymi) przebywał w więzieniu w Nowym Sączu, skąd w maju 1941 r. wywieziony do Tarnowa, a 5.VI.1941 r. wywieziony do Krakowa, potem do Oświęcimia. Zginął ze wrześniu 1941 r. ukamienowany.

Rysopis
blondyn, jasnej cery, zawsze roześmiany, uczynny, wspierający, ofiarny