up!
 
 
 
 

Janik Stanisław

ur. w r. 1909, urzędnik Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu, aresztowany za radioodbiornik i Z.W.Z. przez gestapo w styczniu 1943 r. zmarł w Oświęcimiu z wyczerpania fizycznego w marcu 1943 r.