up!
 
 
 
 

Janina-Piasecki Wojciech

ur. w 1886 r., emerytowany płk. W.P., aresztowany przez gestapo 9.IV.1941 r. rozstrzelany w Oświęcimiu z początkiem lipca 1941 r. Spośród więźniów, oficerów polskich Niemcy jednych zdziesiątkowali w obozie, a innych wywieźli.

Piasecki dostał pomieszania zmysłów w skutek pobicia przez SS-manów i podczas obłędnego biegu po obozie, został rozstrzelany przez SS-mana, za rzekome nieposłuszeństwo.