up!
 
 
 
 

Joniec Władysław

ur. w r. 1908, urzędnik Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu.
Aresztowany 20.I.1941 r. w pracy, po 5-cio tygodniowym pobycie w więzieniu w Nowym Sączu, wywieziony do Tarnowa, skąd znów po 5-cio tygodniowym pobycie do Oświęcimia. Został zastrzelony 6.VI.1942 r. Rysopis
{brunet, krępy, średniego wzrostu ...}