up!
 
 
 
 

Jórka Zygmunt

lat 20, uczeń gimnazjum, aresztowany w 1941 roku, wywieziony do Oświęcimia gdzie przebywał do 5.IV.1942 r.