up!
 
 
 
 

Knapczyk Kazimierz

ur. w 1923 r., uczeń 3-kl. gimnazjum II im. Bol. Chrobrego w Nowym Sączu, aresztowany 5.V.1940 r. (wzięty z domu) gdzie przebywał w więzieniu w Nowym Sączu do dnia 10.V.1940 r.

10.V.1940 r. wywieziony do Tanowa i z Tarnowa, 14.VI.1940 r. (pierwszym transportem), do Oświęcimia. Przebywał w bunkrze głodowym Halum Nr 13. Zmarł 11.VIII.1941 r.