up!
 
 
 
 

Kowalski Kazimierz

ur. 28.X.1902 r., w Bolowej, Nr. Hef. 17006, starszy sierżant 1. P.S.P. w Nowym Sączu, Szef 8 Kompanii, członek Z,w,Z. aresztowany przez gestapo 12.IV.1941 r. w przyczynowym związku z podziemiem.
Okupant wpadł niespodziewanie na trop spisku i w skutek zachowania się w śledztwie niektórych członków organizacji, którzy po nieludzkim skatowaniu i storturowaniu w tut. więzieniu wydali kilku swoich, co -verte-

- verte -

pociągnęło za sobą masowe aresztowania, ponad 160 osób Z.W.Z. Przeszedłszy gestapowską kaźnię w nowosądeckim więzieniu został wywieziony do Tarnowa, a od lutego 1942 r. do Oświęcimia, gdzie został rozstrzelany 23.IX.1942 r. pod krwawą ścianą śmierci bloku 11. Miał umrzeć na serce tak głosił telegram przesłany do żony. Za parę dni przyszedł list z 20.IX. b.r., że jest całkiem zdrowy.