up!
 
 
 
 

Kucha Bronisław

ur. w 1899 r., Nr. Ref. 24772, kierownik wydziału Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu. Aresztowany 25.III.1941 r. W więzieniu w Nowym Sączu przebywał do 1.VIII.1941 r.
1.VIII.1941 r. wywieziony do Tarnowa i z Tarnowa 23.II.1942 r. do Oświęcimia. W maju 1942 r. (rozstrzelany) zginął w Oświęcimiu.

{przystojny wysoki ciemny blondyn}