up!
 
 
 
 

Ligęza Aleksander

uczeń gimnazjum I im. J. Długosza w Nowym Sączu, lat 22, aresztowany 30.IV.1940 r.

10.V.1940 wywieziony z Nowego Sącza do Tarnowa i 14.VI.1949 r.(pierwszym transportem do Oświęcimia. Zginął 15.IX.1940 r.

Rysopis:
wysoki, blondyn, harcerz