up!
 
 
 
 

Ligęza Emil

uczeń gimnazjum I im. J.Długosza w Nowym Sączu, lat 19.

Aresztowany 30.IV.1940 r. — 10.V.1940 r. wywieziony do Tarnowa, skąd 14.VI.1940 r. (pierwszym transportem) do Oświęcimia. Zginął 7.V.1941 r.

Wysoki, blondyn