up!
 
 
 
 

Malinowski Antoni

ur. v 1921 r., Student Politechniki Varszawskiej, kolporter prasy Z.W.Z.
Zmarł w Oświęcimiu w 1941 r.

niski, ciemny