up!
 
 
 
 

Miszke Stanisław

ur. w 1898 r. naczelnik tut. Sądu Grodzkiego w Nowym Sączu. Nr. Gef. 24775, członek Z.W.Z., został aresztowany z wiosna, 10.VI.1940 r. po czym 1.VIII.1941 r. wywieziony do Tarnowa, a 22.II.1942 r. do Oświęcimia. Zmarł w obozie na zapalenie płuc dnia 27.III.1942 r. (tu teks zakreślony

Rysopis
Średniego wzrostu brunet czarne oczy szczupły w okularach spokojny rozważny, spokojny