up!
 
 
 
 

Naściszewski Bronisław

ur. 15.X.1913 r., student III-go roku prawa.
aresztowany w listopadzie 1940 r.
Zginął w marcu 1942 r.

Rysopis
Nieduży, szczupły, zwinny, inteligentny nad wyraz .... Drobna twarz z żywymi ciemnymi oczami. ... Umiał być skupiony - ...