up!
 
 
 
 

Paciorek Zygmunt

urodzony 20.V.1906 r. w Bochni, tam ukończył gimnazjum. Ref. Nr. 5775. Od r. 1934 pracował w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu.
Aresztowany 25.VII.1940 r., potem w Tarnowie, a 9.X.1940 r. Wywieziony do Oświęcimia.
Zmarł 16.IV.1941 r. w Oświęcimiu.