up!
 
 
 
 

Stajowski Marian

ur. w 1889 r., mistrz-tokarz w warsztatach kolejowych, Członek Z.W.Z., aresztowany przez gestapo w maju 1942 r., przeżył Oświęcim, skąd w lipcu 1944 r. wywieziony do Niemiec, przepadł bez wieści.