up!
 
 
 
 

Szurmiak Mieczysław

ur. 7.II.1890 r. nauczyciel w zawodzie, por. Nowy Sącz, członek Ż.W.Ż. (od r. 1939), współredaktor konspiracyjnego pisma p.n. "Ż uloczy" uwięziony w Nowym Sączu w lutym 1941 r. zmarł w Oświęcimiu z początkiem stycznia 1942 roku Nr. Ref. 11505.
Rysopis: ciemne oczy, w budowie średniego wzrostu, pełen zapału do pracy społecznej i nauczycielskiej.

Losy:

1. 1941-04-05, Auschwitz, przybycie do obozu
2. zginął 10.1.1941 r. w KL Auschwitz,

Podstawa informacji:
1. krakowska księga pamięci
2. Leichenhalle
3. Fotografia
4. Zugangsliste