up!
 
 
 
 

Włodkowski Józef

Z rodziny kolejarzy
ur. 7.III.1912 r., Nr Ref. 12083, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, aresztowany 1.IV.1941 r. rano w tym samym dniu w nocy, wywieziony do Tarnowa, gdzie był 1-ą noc i stamtąd do Krakowa i z Krakowa wywieziony do Oświęcimia zginął 8.VI.1941 r.