up!
 
 
 
 

Wyzner Henryk

ur. 31.VIII.1899 r., dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu, aresztowany 1.III.1941 r.

W więzieniu w Nowym Sączu był tylko 5 dni, poczem był wywieziony do Tarnowa, a 20.II.1942 r. wywieziony do Oświęcimia.

Zginął w Oświęcimiu 30.V.1942 r.


Rysopis
wysoki, z czarnymi wąsami