up!
 
 
 
 

Żbik Stanisław

lat 38, nauczyciel w Siemianowicach, pow. Rawałowice, aresztowany w listopadzie 1942 r. w Nowym Sączu, w marcu 1943 r. wywieziony do Oświęcimia ( za dwa tygodnie po bracie Ludwiku).

Zginął w Oświęcimiu bez zawiadomienia rodziny.