up!
 
 
 
 

Zieliński Edward

ur. w 1912 r., nauczyciel w Chorzowie, aresztowany w kwietniu 1941 r., zginął zdziesiątkowany w Oświęcimiu dnia 10.XII.1941 r.

Rysopis
niski krągły brunet
wesoły (nieczytelne)