up!
 
 
 
 

Zieliński Julian

lat 57, pracownik P.K.P., aresztowany za sabotaż, w marcu 1942 r. zginął w czerwcu 1942 r.